lise 1 biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları

…. ANADOLU LİSESİ

… ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ

9.SINIFLAR II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.( Her soru 10 puandır.)

  • Prokaryot hücrelerin özelliklerini yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………

  • Otoliz olayını açıklayarak, 2 örnek veriniz.

……………………………………………………………………………………………………………

  • Aktif taşımayı açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………

  • Kloroplast organelinin görevini yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………

  • Hücre çeperi bulunduran canlıların isimlerini yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.( Her soru 5 puandır .)

1)Hücrede enerji üretiminden sorumlu organel …………….…………….dir.

2)Protein sentezinde görevli organel …………………………….….dir.

3)Su moleküllerinin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun olduğu ortama geçişine …………….. denir.

4)En gelişmiş koloni ……………………….dir .

5)Kendisinden daha yoğun ortama konulan hücre ……….…………….olur .

Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yazınız .( Her soru 5 puandır .)

(    ) 1-Fagositoz katı moleküllerin hücre içine alınması olayıdır.

(    ) 2-Lizozom organeli hücrede salgı ve paketlemeden sorumludur.

(    ) 3-Kolesterol sadece bitki hücrelerinin zar yapısına katılır.

(    ) 4-Çekirdekçik DNA’sı rRNA üretiminden sorumludur.

(    ) 5-Endoplazmik retikulumun üzerinde ribozom organeli varsa Granülsüz endoplazmik retikulum adı verilir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.